Ms. Coco Gao

Ms. Coco Gao

Department:
Director/CEO/General Manager
Job Title:
Director
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Address:
Room 1008,Building 1,Baoli International Plaza,Shifang Road 95,Changan District,
Zip:
050000
Country/Region:
China
Province/State:
Hebei
City:
Shijiazhuang

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Hebei Mood Textile Co., Ltd.
Operational Address: Room 1008-1009, Building 1, Baoli International Plaza, 95, Shifang Road, Shijiazhuang, Hebei, China
Website: http://www.moodtowel.com
Trang web trên alibaba.com: mood.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
182 Giao dịch 240,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm